Om Oss

BerIngNet är ett nätverk av Oberoende Erfarna Beräkningsingenjörer/Egenföretagare. De flesta med minst 20 års praktisk arbetslivserfarenhet med Tekniska Beräkningar från olika typer av produkter/system. Generella hållfasthets problem är något de flesta av oss kan lösa, utöver det har varje medlem ett eller flera specialområden som tex:

♦ Praktisk problemlösning ♦ Statik & Dynamik ♦ Material kunskap ♦ Lättkonstruktioner ♦ Sandwich konstruktioner ♦ Shock & Vibrationer ♦ Normer & Standarder ♦ Svets teknologi ♦ Undervisning ♦

Medlemmarna i nätverkat har arbetat med uppgifter i både utförande och ledande ställning i olika företag och då med fokus på mekanik, provning och utbildning, men som har efter moget övervägande tagit steget att bli egenföretagare.
Det vi har gemensamt är att vi alla vill jobba med praktisk problemlösning i direkt kontakt med våra uppdragsgivare, med så lite mellanhänder som möjligt. Vi vill skapa personliga och långvariga relationer med våra uppdragsgivare för att på så sätt lära känna företag och produkter samt de problem man ställs inför.

Nätverkets har idag kunskap/erfarenhet inom Hållfasthet, Strömning, Termodynamik och arbetar med allt från tillämpning av olika typer av normer/standarder till användandet av teoretiska samband som kan användas vid praktiska tillämpningar i utveckling av produkter/system. Vidare har vi stor erfarenhet av olika typer av mjukvaror för problemlösning. Vidare finns också en viss kunskap inom Akustik.

Ta direkt kontakt med en Medlem/Beräkningsingenjör för att diskutera och hitta lösningar till Era Tekniska problem !!
Vid omfattande/komplicerade uppdrag tar vi hjälp av varandra och kan på så sätt hjälpa de flesta som vill ha hjälp med att lösa Tekniska problem.

Läs gärna vad Erik Sjöberg (CEO Momentum Projketkonsult AB) skrev i ett inlägg på LinkedIn om "Stora konsultmäklare eller kvalitet".