Välkommen till BerIngNet

Ett nätverket av Beräkningsingenjörer

Ett nätverk av oberoende Erfarna Beräkningsingenjörer inom området Tillämpad Mekanik. Vi hjälper svensk industri med utveckling av produkter/system för ökad konkurens kraft.

Läs mer !
image01

Praktisk problemlösning

av erfarna ingenjörer

Vi är erfarna Ingenjörer, de flesta med minst 20 års arbetslivs erfarenhet av Tekniska Beräkningar, från olika produkter/system. Vi har arbetat inom byggnads-, verkstads-, militär- samt marin-industri och känner till "miljön" inom ett flertal brancher.

Läs mer !
image03

Specialister inom

Tillämpad Mekanik & Fysik

Tillämpad Mekanik är ett mycket brett område som ingen kan allt inom området. Men Tillsammans har Nätverket en mycket bred och djup kompetens inom området vilket gör att vi kan lösa mycket komplexa och omfattande problem !

Läs mer !
image02

Kontakta direkt en

Beräkningsingenjör

Ta direkt kontakt med en Beräkningsingenjör som passar för just ert uppdrag/problem och ha en rak/direkt dialog mellan uppdragsgivare och utförare !

Läs mer !
image03

Erfarenhet & Kompetens !

Vi är ett nätverk av oberoende Erfarna Beräkningsingenjörer inom området Tillämpad Mekanik & Fysik. Vi hjälper svensk industri med utveckling av produkter/system för ökad konkurens kraft.

De flesta av oss, med minst 20 års arbetslivs erfarenhet av Tekniska Beräkningar, från olika produkter/system. Vår kunskap spänner över ett flertal områden som tex. Statik, Dynamik, Material kunskap, Sandwich- & Lätt-konstrukltioner, Svets teknologi, Normer och Standarder.
Vi har arbetat inom områden som byggnads-, marin-, militär- samt verkstads-industri och känner till "miljön" inom ett flertal brancher.

Inom Nätverket har vi en mycket bred och djup kompetens inom området Tekniska Beräkningar (tex. Hållfasthet, Strömning, Termodynamik) vilket gör att vi tillsammans kan lösa mycket omfattande och/eller komplexa problem !

Kontakta Nätverket eller någon av Medlemmarna så hjälper vi er med Tekniska Beräkningar !

Kontakta Nätverket

Exempel på några Special områden

team 1

Båtar & Fartyg

Båtar & Fartyg

Dimensionering av
Båtar och Fartyg.CompoStruct AB .

team 1

Entreprenad Maskiner

Entreprenad Maskiner

Kunskap om svetsade och gjutna delar/detaljer i stål alt. aluminium till tunga fordon.

PM MechEng AB .

team 1

Lättkonstruktioner

Lättkonstruktioner

Lättkonstruktioner kan innebära lättare konstruktioner genom tex konstruktiv utformning eller genom materialval där varje material utnyttjas på ett optimalt sätt.

CompEng AB
CompoStruct AB

team 1

Shock & Vibrationer

Shock

Dimensionering av strukturer (tex. båtar/byggnader) utsatta för shocklaster från tex. en Explosion.CompEng AB


team 1

Svets Kunskap & Utbildning

Svets kunskap

En resurs för kunskaputveckling inom svetsning (svets-konstruktion, -produktion, -utbildning, -dokumentation, -ansvar).


Weld on Sweden

team 1

Tillämpad Mekanik & Fysik

Tillämpad Mekanik

Kunskap & Erfarenhet av att använda Matematik/Teoretiska samband för att lösa praktiska problem.

CompEng AB